საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.19$ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე
Top 480 X 65 3 სურათი სურათი
B1 760 X 90 3 სურათი სურათი
C1 234 X 240 2 სურათი სურათი
B2 760 X 90 2.5 სურათი სურათი
A1 160 X 100 2 სურათი სურათი
C2 234 X 360 1.5 სურათი სურათი
B3 600 X 180 2 სურათი სურათი
B4 600 X 180 1.5 სურათი სურათი
X2 300 X 150 1.5 სურათი
X3 600 X 300 1.5 სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური Rich Media
მთავარი 50% 800 1600
რუბრიკები 50% 350 700
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი სურათი ვიდეო


ვიდეო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 3.016$ ვიდეო რეკლამა (In Stream Video)
პოზიცია ხანგრძლივობა კოეფიციენტი
ვიდეოს დასაწყისში
In Stream Video
6 წამი
ვიდეოს ბოლოში
In Stream Video
30 წამი
ვიდეოში ბანერი
Overlay
25% - 370$ სურათი
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 50 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკური რეკლამის შემთხვევაში არ ვრცელდება ფასდაკლება **პოლიტიკური რეკლამის კოეფიციენტი არის 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07